Privatlivspolitik

Privatlivspolitik – indsamling og anvendelse af personoplysninger

Behandling af personoplysninger – opfyldelse af kontrakt

I forbindelse med dit køb hos LT Media har du indtastet/afgivet en række personoplysninger, herunder særligt

  • Dit navn
  • Firmanavn
  • CVR-nummer
  • Din adresse
  • Din e-mailadresse
  • Dit telefonnummer
  • Dine betalingsoplysninger

Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med ekspederingen af dit køb, da det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores del af handlen. Herefter bliver oplysningerne slettet. Dog kan disse oplysninger fremgå helt eller delvist på bankdokumenter samt din faktura fra LT Media. Sidstnævnte skal ifølge regnskabsloven opbevares forsvarligt i 5 år hvorefter de vil blive slettet.

Faktura opbevares fysisk og digitalt på firmaets adresse, samt i vores online regnskabsprogram, Dinero.

Elektronisk kommunikation

Under et samarbejde kan e-mails og telefondata hurtigt hobe sig op. Mens samarbejdet står på, er disse et vigtigt værktøj for alle parter. Når samarbejdet ophører, eller der opstår en pause i samhandlen, vil alle sådanne data blive slettet, når de ikke længere er relevante, eller senest efter 12 måneder.

Kontaktformular

Vi benytter kontaktformularer på hjemmesiden. Når du indtaster oplysninger i et kontaktmodul på hjemmesiden vil dine indtastede oplysninger optræde i vores e-mail konti og backup af disse. Beskedsystemet gemmer de indtastede oplysninger i hjemmesidens database indtil de ikke længere er relevante, eller senest efter 12 måneder.

Datasikkerhed

Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Vi anvender tredjeparter til behandling af dine betalingsoplysninger (Nordea, Yourpay & Dinero). Vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til:

LT Media v/ Lars Toftlund,  CVR-nr. 27382800
Lammekær 40
2600 Glostrup

Tlf.: +4529371735
E-mail: mail@ltmedia.dk.

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 6 måneder efter, at du har modtaget din vare.

Hvis du ønsker at klage over LT Medias behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.